Tongkanker

Heel veel soorten kanker zijn bijzonder bekend bij de mensen, maar er bestaan ook uitzonderingen. Neem nu bijvoorbeeld tongkanker. Van alle soorten kankers is dit ongetwijfeld Een van de meest onbekende. Dat is deels zo omdat dit type kanker eigenlijk niet zo vaak voorkomt en anderzijds omdat het doorgaans ook relatief eenvoudig kan worden opgelost. Ook bij tongkanker is het echter van essentieel belang om er zo snel mogelijk bij te zijn. Op deze manier kan tijdig met de nodige behandelingen worden gestart waardoor de impact van tongkanker op uw leven zo klein mogelijk kan worden gehouden.

Oorzaken van tongkanker

Het is tot op de dag van vandaag bijzonder onduidelijk hoe tongkanker exact wordt veroorzaakt. Heel veel verschillende zaken en gewoonten kunnen aan de basis liggen van deze aandoening. Onderzoek zou in het verleden wel reeds hebben aangetoond dat mensen die overmatig alcohol gebruiken of roken een sterk verhoogde kans zouden oplopen om tumoren te ontwikkelen in de mond. Anderzijds is ook de mondhygiëne bijzonder belangrijk. Een goede mondhygiëne kan de vorming van tumoren zowel op de tong als op andere plaatsen in de mond aanzienlijk verkleinen. Wanneer u alles in het werk wenst te stellen om tongkanker te voorkomen is het bijgevolg bijzonder belangrijk om een doorgedreven mondhygiëne hoog in het vaandel te dragen. Het is tot op heden nog niet aangetoond of erfelijkheid een rol speelt bij dit type kanker. Daar erfelijkheid wel bij andere kankers kan bijdragen tot een verhoogd risico wordt dat tot dusver ook bij dit type van tongkanker niet uitgesloten.

Tumoren op de tong

Tongkanker wordt nagenoeg uitsluitend door de patiënt opgemerkt wanneer deze op of onder de tong een gezwel vaststelt. Hierover heerst ook grote onduidelijkheid bij de mensen. Velen gaan er namelijk automatisch vanuit dat een dergelijk gezwel pijn doet, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Het is daarnaast ook niet de bedoeling om meteen in paniek te schieten wanneer u een klein gezwel in de mond waarneemt. Er kunnen immers zowel goedaardige als kwaadaardige gezwelletjes voorkomen. Het laten onderzoeken van deze bobbeltjes is eigenlijk het enige wat u kunt doen om de exacte aard er van vast te stellen. Over het algemeen zou een gewoon gezwelletje binnen de periode van drie weken moeten verdwenen zijn. Is dat niet het geval, dan wordt het aangeraden om even contact op te nemen met een arts.

Operatie bij tongkanker

Net zoals bij de meeste andere kankers is het ook bij tongkanker zo dat de arts in samenspraak met een chirurg de tumor van de tong zal verwijderen. Tijdens de operatie wordt ook steeds een stukje van het omliggende, gezonde weefsel weggesneden. Vervolgens zullen ook de lymfeklieren in de hals worden verwijderd. Dit wordt gedaan omdat ze dan van naderbij onderzocht kunnen worden in het labo. Op die manier kan snel en efficiënt worden vastgesteld of er zich eventuele kwaadaardige cellen in bevinden en of er met andere woorden sprake is van uitzaaiingen of niet. Afhankelijk van het resultaat van de operatie zal nadien worden bepaald of er eventueel nog een extra behandeling dient plaats te vinden of niet.