Behandeling tongkanker

Het stellen van de diagnose van en de behandeling tongkanker is niet zo eenvoudig. Het is zoals u inmiddels reeds wel weet immers zo dat er in de mond vaak kleine gezwelletjes voorkomen die eigenlijk bijzonder onschuldig zijn. Deze gezwelletjes verdwijnen doorgaans reeds binnen de periode van 3 weken. Is dat niet het geval, dan is het raadzaam om een arts te contacteren. Wanneer die arts het vermoeden heeft van tongkanker zal hij een zogenaamde biopsie laten uitvoeren. Op basis van de resultaten van dat onderzoek zal vervolgens worden bepaald of een eventuele ingreep noodzakelijk is. Het behandelen van tongkanker is tegenwoordig op tal van verschillende manieren mogelijk. We vertellen u graag alles over deze behandeling(en) in dit artikel.

Behandeling tongkanker; biopsie van het letsel

De eerste stap in de richting van de diagnose en de behandeling van tongkanker is het uitvoeren van een zogenaamde biopsie van het letsel. In deze fase wordt een klein stukje van het letsel weggesneden en naar het labo gebracht voor verder onderzoek. Dat onderzoek zal vervolgens moeten aantonen of het gaat om goedaardige of kwaadaardige cellen. Betreft het kwaadaardige cellen, dan spreken we eigenlijk vanaf dat ogenblik van tongkanker. In dat geval zal de biopsie doorgaans voorafgaan aan het daadwerkelijk wegnemen van het gezwel. Betreft het een goedaardig bobbeltje, dan zal de arts u enkele mogelijkheden voorstellen om deze te verwijderen. In dat geval zal een verdere behandeling doorgaans nooit noodzakelijk zijn.

Operatief verwijderen van de tumor

Krijgt u slecht nieuws en wordt er bijgevolg toch vastgesteld dat het gaat om kwaadaardige cellen, dan is het belangrijk om een goed gesprek te hebben met uw behandelende arts. Tijdens dat gesprek zal worden aangegeven welke mogelijkheden er bestaan om de tumor operatief te verwijderen. Bij een dergelijke ingreep wordt echter niet alleen het gezwel weggesneden, maar wordt ook het omliggende weefsel alsook de lymfeklieren in de hals verwijderd. Dat laatste is in principe niet noodzakelijk, maar is eerder een voorzorgsmaatregel. De klieren die daar worden weggenomen worden immers nog van naderbij onderzocht om op die manier vast te stellen of er al dan niet sprake is van uitzaaiingen. Een operatieve ingreep als deze brengt geen grote risico’s met zich mee en de kans op complicaties is bijzonder klein.

Extra behandeling tongkanker

Wanneer na afloop van de operatie wordt vastgesteld dat er sprake is van uitzaaiingen of indien tijdens de ingreep blijkt dat de tumor in een vergevorderd stadium zit kan het noodzakelijk zijn om een extra behandeling te ondergaan. Deze extra behandeling kan gebeuren onder de vorm van radio- of chemotherapie. Om het risico op uitzaaiingen te verkleinen is het belangrijk dat u zo snel mogelijk de diagnose laat stellen. Wacht met andere woorden nooit te lang om contact op te nemen met een arts. Tongkanker heeft de vervelende gewoonte om zich uit te breiden richting de longen, de lever en de botten waardoor de ziekte zich vrij snel kan verspreiden over uw lichaam. Wanneer wordt vastgesteld dat uw tongkanker definitief tot het verleden behoort wordt het wel steeds aangeraden om gedurende een periode van tien jaar regelmatig op controle te gaan.